Tip dne:

Urbáře byly soupisy povinností poddaných vůči jejich vrchnosti. Majitelé panství či statků v nich evidovali platy, naturální dávky a robotní povinnosti.

 

Kurz ČNB (17.05.2024)
 
USD         22,791        
EUR         24,710        
GBP         28,835        
 

Přehled zásadních změn úpravy s.r.o. dle nového zákona o obchodních korporacích

15.10.2013 10:12:42

 Část I. - ručení:

  • snížení vkladové povinnosti zakladatelů s.r.o. z 200 000,-Kč na 1,-Kč (nestanoví-li společenská smlouva jinak). Tato změna usnadní zahájení podnikání, neboť zákon již nevyžaduje, aby zakladatelé složili na zvláštní bankovní účet (případně nesplatili nepeněžitými vklady) základní kapitál ve výši 200 000,-Kč;ochrana věřitelů, oslabená předchozím odstavcem, bude naopak posílena ve smyslu zostření odpovědnosti jednatelů: byl-li v insolvenčním řízení zahájeném na návrh jiné osoby než dlužníka zjištěn úpadek s.r.o., insolvenční správce bude vymáhat od jednatelů prospěch získaný ze smlouvy o výkonu funkce, jakož i případný jiný prospěch získaný od společnosti za období 2 let zpětně před úpadkem;
  • insolvenční soud může navíc rozhodnout, že jednatel, který vykonával funkci jednatele u úpadce, nesmí po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o úpadku vykonávat funkci člena statutárního orgánu v jakékoliv obchodní korporaci (odstraněny dosavadní výjimky umožňující další výkon funkce);
  • u nepeněžitých vkladů se již dále nepožaduje jejich ocenění znaleckým posudkem vypracovaným soudně jmenovaným znalcem; postačí posudek znalce, kterého si vyberou zakladatelé nebo jednatel.

 

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS