Tip dne:

Daňová kontrola je dílčím procesním postupem správce daně, kterým zjišťuje nebo prověřuje vyměření a vybrání daně

 

Kurz ČNB ()
 
USD                 
EUR                 
GBP                 
 

Všeobecné obchodní podmínky dle nového občanského zákoníku (předpokládané nabytí účinnosti 1. 1. 2014)

12.09.2013 10:30:11

Jednostranně znevýhodňující ustanovení obchodních podmínek, které druhá strana nemohla rozumně očekávat (překvapivé ujednání), bude neúčinné, nepřijala-li je tato strana výslovně. Pojem „rozumné očekávání“ se přitom bude posuzovat i vzhledem ke způsobu vyjádření – řeší se tím např. stav, kdy důležitá doložka je uvedena maličkým písmem až někde na okraji obchodních podmínek.

Nově bude řešen stav, kdy své obchodní podmínky připojí v průběhu jednání o smlouvě obě strany. V takovém případě nebude dotčena platnost samotné smlouvy a z obou verzí podmínek se použije to, co si vzájemně neodporuje (rozporná ustanovení se vzájemně „vynulují“ a nepoužijí). Otvírá se tak cesta k tomu, aby si každý podnikatel vydal své obchodní podmínky chránící jeho důležité zájmy, a takové podmínky nebude moci druhá strana nikdy přebít svými obchodními podmínkami (leda samotnou smlouvou).


Výslovně bude upraveno právo jednostranně změnit své obchodní podmínky (především upravit ceník), jakmile nastane rozumná potřeba takové změny (inflace, zvýšení nákladů). Právo provést jednostrannou změnu musí být ovšem zakotveno přímo ve smlouvě, změna smí být jen v přiměřeném rozsahu a druhá strana musí mít právo odmítnout takovou změnu výpovědí smlouvy ve výpovědní lhůtě.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS