Tip dne:

Daňová kontrola je dílčím procesním postupem správce daně, kterým zjišťuje nebo prověřuje vyměření a vybrání daně

 

Kurz ČNB ()
 
USD                 
EUR                 
GBP                 
 

Zápis nemovitosti v katastru – prodloužení termínu

12.09.2013 10:25:40

Průměrná doba vkladového řízení stoupne z dnešních čtrnácti dnů až na jeden měsíc. Výrazné prodloužení je důsledkem „bezpečnostního“ opatření, který již schválený nový katastrální zákon. Novinka je založena na tom, že jakmile katastru dojde nějaký návrh na vklad, úřad odešle druhý den o tom informaci vlastníku nemovitosti.
Ten bude mít 20 dnů na to, aby v případě podvodného návrhu na vklad o této skutečnosti informovat katastr a zjednal nápravu. Po tuto dobu totiž bude vždy řízení přerušeno. Pokud katastr žádné námitky od vlastníka neobdrží, teprve po uplynutí 20 dnů bude pokračovat v řízení.
Dnešní situace je taková, že když nyní dojde například k podvodnému převodu nemovitosti, vlastník se o tom zpravidla dozví až tehdy, když podvod je dokonán, tedy když nemovitost například koupí od podvodníka někdo jiný.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS