Tip dne:

Pokud nejsou příjmy a výdaje rozděleny mezi účastníky sdružení rovným dílem, mohou uplatnit výdaje pouze v prokázané výši

 

Kurz ČNB (16.04.2024)
 
USD         23,713        
EUR         25,235        
GBP         29,534        
 

Uznání závazku v obchodních vztazích

13.03.2013 09:37:32

NS republikoval svá dosavadní stanoviska, z nichž nejdůležitější jsou tato:
Samotné odsouhlasení salda, nedoplatků apod. ještě nepředstavuje platné uznání závazku, je třeba výslovně uvést právní důvod, tj. např. že nedoplatky představují dlužné úplaty za dodání určitého zboží, a případně že již uplynula lhůta splatnosti faktur.
Uznání závazku nepředstavuje ani samotné započtení dané pohledávky proti pohledávce vlastní.
Za uznání zbytku závazku se považuje i to, když dlužník svůj závazek plní částečně, nevznese-li námitky proti zbytku závazku. Podobný účinek má i placení úroků – pokud jsou tedy placeny z celé jistiny, má se za to, že ji dlužník uznává v celém rozsahu.
Součástí uznání by měl být v každém případě závazek dlužníka vrátit uznávanou částku do určitého dne.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS