Tip dne:

Příjmy z pronájmu plynoucí manželům se zdaňují jen u jednoho z nich

 

Kurz ČNB (23.02.2021)
 
USD         21,334        
EUR         25,905        
GBP         30,015        
 

Rodinný závod

13.03.2013 09:36:11

Nový občanský zákoník přinese od 1. 1. 2014 nový právní institut rodinného závodu, jímž bude řešena problematika vypořádání majetkových vztahů tam, kde se na budování a chodu podniku fakticky podílejí i další příbuzní podnikatele (obecně do 3. stupně příbuzenství). Zákon bude řešit zejména stav, kdy mezi členy rodiny nejsou tyto vztahy smluvně (písemně) upraveny a chybí tedy vodítko k ocenění práce a úsilí jednotlivých členů domácnosti o rozvoj podniku provozovaného jedním z nich. Pokud však taková smlouva bude mezi osobami uzavřena, bude mít před ustanoveními této nové zákonné úpravy přednost.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS