Tip dne:

Urbáře byly soupisy povinností poddaných vůči jejich vrchnosti. Majitelé panství či statků v nich evidovali platy, naturální dávky a robotní povinnosti.

 

Kurz ČNB (17.07.2024)
 
USD         23,125        
EUR         25,290        
GBP         30,128        
 

Daňové doklady v novelizovaném zákoně o DPH

13.03.2013 09:34:03

V novelizovaném zákoně o DPH došlo ke stanovení nových požadavků na zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňových dokladů. K problematice daňových dokladů připravuje GFŘ rozsáhlou metodickou informaci, která je však zatím stále v připomínkovém řízení

  • Vystavování daňových dokladů v elektronické podobě

Dle § 26 odst. 3 ZDPH musí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě souhlasit příjemce plnění. Dle připravovaného výkladu GFŘ se za souhlas považuje i tzv. „tichý souhlas“, kdy příjemce plnění bez dalšího doklad přijme, zaplatí, zaúčtuje atd.

  • Neporušenost obsahu daňového dokladu

Podle § 34 odst. 1 ZDPH musí být u daňového dokladu zajištěna mj. neporušenost obsahu. Podle připravovaného výkladu GFŘ je i nadále možné uvádět na přijatý listinný daňový doklad např. datum přijetí dokladu, podpisy osob odpovědných za přijaté plnění, údaje o zaúčtování apod.

  • Zajištění věrohodnosti původu a neporušenosti obsahu daňových dokladů

Ustanovení § 34 odst. 3 a 4 ZDPH stanoví příklady, jak lze zajistit věrohodnost původu a neporušenost obsahu daňových dokladů (prostřednictvím kontrolních mechanismů, zaručeným elektronickým podpisem atd.).
Lze dovodit, že za požadavkem zajištění věrohodnosti původu a neporušenosti obsahu daňového dokladu je v podstatě požadavek, aby plátce byl v případě konfrontace se správcem daně schopen prokázat, že plnění uvedené na daňovém dokladu se uskutečnilo a že se uskutečnilo v uvedené výši a od uvedeného dodavatele (objednávky, smlouvy....).

  • Čitelnost obsahu daňového dokladu

Podle § 34 odst. 1 ZDPH musí být u daňového dokladu po celou dobu jeho uchovávání zajištěna i jeho čitelnost. Je obecně známé, že problémy s čitelností daňových dokladů jsou po určité době zejména u tzv. “termoúčtenek“, propisovacích papírů, případně některých dalších listinných dokladů. Lze tedy doporučit, aby si plátci takové doklady např. naskenovali či jinak okopírovali.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS