Tip dne:

Ve 2.století př.n.l. se v Římské říši objevuje systém tří účetních knih.

 

Kurz ČNB (17.05.2024)
 
USD         22,791        
EUR         24,710        
GBP         28,835        
 

Úprava exekučního řízení

15.01.2013 08:52:03
  • Povinně se spojují exekuce, které mají proběhnout u téhož exekutora a týkat se téhož oprávněného a téhož povinného (úspora nákladů). Navíc může soud na návrh povinného spojit i exekuční řízení vedená proti němu různými oprávněnými a probíhající u různých exekutorů (do částky jistiny 10.000,- Kč).
  • Soudní exekutor může nyní postihnout i mzdu manžela povinného a jeho bankovní účty k vymožení závazků, které patří do společného jmění manželů.
  • Pohledávky za dlužníky a členské podíly v obchodních společnostech může exekutor nově též dražit, bude-li tento způsob prodeje účelný. V případě dražby obchodního podílu budou mít ostatní společníci k němu předkupní právo.
  • Jsou zrušeny exekutorské zápisy se svolením k přímé vykonatelnosti. Nadále budou tyto listiny vystavovat již jen notáři.
  • V civilním řízení se zavádí povinnost věřitele vyzvat dlužníka k zaplacení ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním žaloby (výzva musí být dlužníkovi zaslána na adresu pro doručování nebo na poslední známou adresu). Nesplnění této povinnosti sice nemá vliv na samotný výsledek soudního sporu, avšak žalobce, pokud předžalobní výzvu nezaslal, nemůže po žalovaném žádat náhradu nákladů soudního řízení.
     
 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS