Tip dne:

Platba desátku byla povinnost běžná v mnoha starověkých kulturách a to přes celý středověk až do raného novověku.

 

Kurz ČNB ()
 
USD                 
EUR                 
GBP                 
 

Cestovní náhrady ro rok 2013

15.01.2013 08:47:31

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně

 • u jednostopých vozidel a tříkolek 1,00Kč
 • u osobních silničních motorových vozidel 3,60 Kč

Tuzemské stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce za každý kalendářní den pracovní cesty se stanoví ve výši:

 • a) 66 Kč až 79 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • b) 100 Kč až 121 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • c) 157 Kč až 188 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zahraniční stravné je vyhláškou č. 392/2012 Sb.stanoveno od 1.1.2013 např. takto:

 • Německo, Rakousko, Itálie, Francie, Rusko 45 EUR
 • Polsko, Slovensko 35 EUR

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:

 • a) 36,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 • b) 38,60 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 • c) 36,50 Kč u motorové nafty.
   
 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS