Tip dne:

Daňová kontrola je dílčím procesním postupem správce daně, kterým zjišťuje nebo prověřuje splnění daňových povinností plátce

 

Kurz ČNB (18.06.2019)
 
USD         22,797        
EUR         25,610        
GBP         28,526        
 

Cestovní náhrady ro rok 2013

15.01.2013 08:47:31

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně

 • u jednostopých vozidel a tříkolek 1,00Kč
 • u osobních silničních motorových vozidel 3,60 Kč

Tuzemské stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce za každý kalendářní den pracovní cesty se stanoví ve výši:

 • a) 66 Kč až 79 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • b) 100 Kč až 121 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • c) 157 Kč až 188 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zahraniční stravné je vyhláškou č. 392/2012 Sb.stanoveno od 1.1.2013 např. takto:

 • Německo, Rakousko, Itálie, Francie, Rusko 45 EUR
 • Polsko, Slovensko 35 EUR

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:

 • a) 36,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 • b) 38,60 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 • c) 36,50 Kč u motorové nafty.
   
 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS