Tip dne:

Daň je platbou obvykle opakovanou

 

Kurz ČNB (17.04.2019)
 
USD         22,702        
EUR         25,655        
GBP         29,630        
 

Vracení daně

10.10.2012 10:37:29

Pouze do 30.9.2012 si mohli podnikatelé se sídlem v jiném členském státě EU požádat o vrácení daně, kterou v kalendářním roce 2011 zaplatili v ceně služeb či zboží pořízených na území druhého členského státu...
Zpravidla se jedná o vynaložené náklady spojené s pracovní cestou:
- pohonné hmoty, mýtné, ubytování, vstupné na veletrhy a výstavy a podobně.
Od 1.1.2010 podává žadatel, resp. oprávněná osoba žádost pouze elektronicky, a to prostřednictvím daňového portálu spravovaného státem, v němž je plátce registrován.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS