Tip dne:

Abakus je výpočetní pomůcka, jeho název je odvozen od sloba abax, které označovalo destičku pokrytou pískem, do níž se čáraly výpočty.. Používal se v 5.století př.n.l.

 

Kurz ČNB (16.11.2018)
 
USD         22,903        
EUR         25,985        
GBP         29,414        
 

Vracení daně

10.10.2012 10:37:29

Pouze do 30.9.2012 si mohli podnikatelé se sídlem v jiném členském státě EU požádat o vrácení daně, kterou v kalendářním roce 2011 zaplatili v ceně služeb či zboží pořízených na území druhého členského státu...
Zpravidla se jedná o vynaložené náklady spojené s pracovní cestou:
- pohonné hmoty, mýtné, ubytování, vstupné na veletrhy a výstavy a podobně.
Od 1.1.2010 podává žadatel, resp. oprávněná osoba žádost pouze elektronicky, a to prostřednictvím daňového portálu spravovaného státem, v němž je plátce registrován.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS