Tip dne:

Daň je platbou neúčelovou – plátce daně nemůže ovlivnit, na co budou daně použity

 

Kurz ČNB (16.11.2018)
 
USD         22,903        
EUR         25,985        
GBP         29,414        
 

Snížení hranice obratu rozhodného k povinné registraci k DPH

10.10.2012 10:36:04

Snížení hranice obratu rozhodného k povinné registraci k DPH z 1 mil. Kč na 750 tis. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců se váže na účinnost zákona o zavedení jednoho inkasního místa (tato úprava je totiž obsahem již platného zákona č. 458/2011 Sb., o zavedení jednoho inkasního místa, jehož účinnost je zatím od 1. 1. 2015, ale pokud by se účinnost posunula na 1. 1. 2014, tak by se k tomuto datu snížila i hranice rozhodného obratu).
 

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS