Tip dne:

Urbáře byly soupisy povinností poddaných vůči jejich vrchnosti. Majitelé panství či statků v nich evidovali platy, naturální dávky a robotní povinnosti.

 

Kurz ČNB (17.04.2019)
 
USD         22,702        
EUR         25,655        
GBP         29,630        
 

Seznam firem s nedoplatky na DPH

10.10.2012 10:35:15

Ministerstvo financí připravuje veřejně přístupný seznam osob s nedoplatky na DPH, provoz by měl být zahájen od 1. 1. 2013.
Seznam je připravován v návaznosti na již účinnou úpravu zákona o DPH zakotvující ručení příjemce zdanitelného plnění (plátce) za nezaplacené DPH v případě, že dotyčný věděl nebo vědět mohl a měl, že jeho obchodní partner DPH neodvede, příp. že bude zkrácena daň (viz § 109 ZDPH).
Od nového roku bude tedy vhodné připravovaný seznam pečlivě sledovat, a to zejména před uskutečněním větších obchodních transakcí zatížených DPH.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS