Tip dne:

Příjmem z chovu včel je částka 500Kč za včelstvo, pokud včelař chová max 40 včelstev

 

Kurz ČNB (17.04.2019)
 
USD         22,702        
EUR         25,655        
GBP         29,630        
 

Účetní závěrky do sbírky listin obchodního rejstříku

11.09.2012 08:24:35

Povinnost zveřejnit účetní závěrku vyplývá jednak z § 21a zákona o účetnictví, a také z § 38i obchodního zákoníku.
Účetní jednotky, které mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem, zveřejňují účetní závěrku i výroční zprávu po jejich ověření auditorem a po schválení k tomu příslušným orgánem, a to ve lhůtě do 30 dnů od splnění obou uvedených podmínek, pokud zvláštní předpis nestanoví lhůtu jinou, nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy uvedeným způsobem schváleny. Dále jsou povinny zveřejnit zprávu o auditu a případně informaci o tom, že zveřejňovaná účetní závěrka nebyla ověřena auditorem.
Povinnost zveřejnění účetní závěrky se vztahuje jak na řádnou, tak také mimořádnou účetní závěrku.
Za nezveřejnění účetní závěrky nebo výroční zprávy může udělit příslušný kontrolní orgán při své činnosti podle zvláštních předpisů nebo finanční úřad při správě daní pokutu až do výše 3 % z celkové hodnoty aktiv.
Účetní závěrka za rok 2011 musí být zveřejněna do 31. 12. 2012.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS