Tip dne:

Ve 20.století došlo ke zdokonalení registračních pokladen - elektronické pokladny byly vybaveny fiskální pamětí a tiskárnou.

 

Kurz ČNB (17.04.2019)
 
USD         22,702        
EUR         25,655        
GBP         29,630        
 

Zápis do obchodního rejstříku - změna

13.06.2012 13:09:41

Po nabytí účinnosti souboru novel úpravy Obchodního rejstříku a Sbírky listin lze nyní shrnout, v čem zejména se současná praxe zápisů podnikatele liší od stavu platného ještě před půl rokem:

  • podnikatel musí mít po celou dobu zápisu svého sídla či místa podnikání po ruce právní důvod k užívání těchto prostor (např. platnou nájemní smlouvu se souhlasem pronajímatele s umístěním sídla). Jestliže se např. rejstříkový soud dozví o zániku tohoto důvodu (pronajímatel mu oznámí, že podnikateli nájem vypověděl), vyzve podnikatele k nápravě, a jestliže k ní nedojde, rozhodne o zrušení právnické osoby. Podobně může být OSVČ odebráno živnostenské oprávnění
  • souhlas majitele s umístěním sídla (viz výše) musí být nově s úředně ověřeným podpisem a nesmí být starší tří měsíců
  • rodná čísla se u zapsaných fyzických osob (např. společníků, jednatelů) nyní vedou jen ve vnitřní, veřejnosti nepřístupné části Obchodního rejstříku. Mohou se však nadále vyskytovat v listinách přístupných skrze Sbírku listin. Pokud si to fyzická osoba nepřeje, musí se zasadit o dodávání listin bez rodných čísel
  • je zrušena povinnost ukládat do Sbírky listin podpisové vzory statutárních orgánů, žádné listiny již není nutno předkládat ve dvojím vyhotovení, rejstříkový soud již nevyžaduje výpis z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů ani doklad o živnostenském oprávnění

 

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS