Tip dne:

Daňová soustava je soustava daní státu, je jednou ze základních složek ve státním rozpočtu

 

Kurz ČNB (22.04.2021)
 
USD         21,469        
EUR         25,860        
GBP         29,777        
 

Nová úprava pracovnělékařské péče

13.06.2012 13:07:34

Podle nového  zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, dochází k několika změnám, která nabudou platnosti k 1.4.2012.

- pracovně lékařskou péči budou i nadále zajišťovat zaměstnavatelé na základě uzavřené písemné smlouvy s lékařem závodní preventivní péče

- pracovně lékařskou péči mohou na základě písemné smlouvy vykonávat pouze lékaři kategorie - poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství  nebo poskytovatel v oboru pracovní lékařství

- nový zákon o specifických zdravotních službách zavádí od 1. dubna 2012 povinnost vstupní lékařské prohlídky u všech pracovněprávních vztahů. Uvedený právní předpis stanoví provedení vstupní lékařské prohlídky před vznikem pracovněprávního vztahu (tedy jak pracovního poměru, tak i dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) jako předpoklad zdravotní způsobilosti fyzické osoby (zaměstnance) k práci

- jestliže zaměstnavatel sjedná některou z dohod konaných mimo pracovní poměr od 1. dubna 2012 bez povinné vstupní prohlídky, poruší povinnosti k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dopustí se správního deliktu na úseku bezpečnosti práce s možnou pokutou až do výše dvou milionů korun.
 

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS