Tip dne:

Třetí století př.n.l. – kvestoři skládali účty před shromážděním – odtud pochází slovo audit (audite = poslouchat)

 

Kurz ČNB ()
 
USD                 
EUR                 
GBP                 
 

Archivace dokladů – pokračování

13.06.2012 13:06:17

podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení:

  • stejnopisy evidenčních listů – 3 roky
  • mzdové listy, účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění – 30 let (u starobního důchodu pouze 10 let)
     
 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS