Tip dne:

Poplatníky obvykle se zdržujícími v ČR jsou ti, kteří zde pobývají alespoň 183 dnů

 

Kurz ČNB (22.04.2021)
 
USD         21,469        
EUR         25,860        
GBP         29,777        
 

Změny v autorizované konverzi dokumentů

14.05.2012 12:54:52

V poslední době došlo k několika změnám, které se týkají autorizované konverze dokumentů. Jedná se především o:

- Konverze dokumentů s více elektronickými podpisy
Systém Czech POINT nyní umožňuje i autorizovanou konverzi u dokumentů, které obsahují více než jeden elektronický podpis (včetně samostatných časových razítek). Záznamy o všech uznávaných elektronických podpisech jsou pak součástí Ověřovací doložky.

- Konverze celé datové zprávy
Doposud bylo možné ke konverzi odesílat pouze přílohy datové zprávy. Nyní mají uživatelé možnost odesílat ke konverzi celou datovou zprávu, včetně její obálky. Tato funkcionalita přináší dlouho očekávané a požadované řešení pro konverzi dokumentů, kterým vypršela platnost elektronického podpisu. Díky nové úpravě je možné vztáhnout časové razítko z datové zprávy a ověřit platnost elektronického podpisu na dokumentu v době odeslání datovou zprávou, takovýto dokument je pak možné konvertovat.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS