Tip dne:

Příjmem z chovu včel je částka 500Kč za včelstvo, pokud včelař chová max 40 včelstev

 

Kurz ČNB ()
 
USD                 
EUR                 
GBP                 
 

DPH ve zdravotnictví od 1.4.2012

13.04.2012 14:37:07

V souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, bylo zákonem č. 375/2011 Sb. novelizováno mj. ustanovení § 51 a § 58 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Podle novelizovaného znění § 58 odst. 1 zákona o DPH, jsou od daně osvobozeny zdravotní služby, jsou-li současně splněny následující podmínky:
jedná se o zdravotní služby vymezené zákonem upravujícím zdravotní služby
zdravotní služby jsou poskytované poskytovatelem zdravotních služeb, přičemž rozsah poskytovaných zdravotních služeb je vymezen v jeho oprávnění k poskytování zdravotních služeb
jedná se o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS