Tip dne:

Hmotný majetek se odepisuje do výše vstupní ceny nebo do výše zvýšené vstupní ceny

 

Kurz ČNB (23.05.2019)
 
USD         23,181        
EUR         25,820        
GBP         29,309        
 

Omezení plateb v hotovosti

15.02.2012 07:43:20

Podle novelizovaného § 4 zákona o omezení plateb v hotovosti se ruší limit ve výši 15 tis. EUR, který byl přepočítáván aktuálním kursem ČNB, a nově jsou platby v hotovosti omezeny limitem 350 000 Kč. Pro případný přepočet na cizí měnu se opět použije aktuální kurs ČNB ke dni provedení platby. Do limitu se započítávají všechny platby v české i cizí měně, provedené jedním poskytovatelem platby jednomu příjemci platby v průběhu jednoho kalendářního dne

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS