Tip dne:

Elektronická evidence tržeb - obchodník, zákazník i stát mají díky on-line systému elektronické evidence tržeb prakticky nepřetržitě okamžitý přehled o uskutečněné platbě.

 

Kurz ČNB (17.04.2019)
 
USD         22,702        
EUR         25,655        
GBP         29,630        
 

Novela zákona o nemocenském pojištění

10.01.2012 13:44:18

Novela zákona o nemocenském pojištění č. 470/2011 Sb. odstraňuje daňovou neuznatelnost odměn členů statutárních a dalších orgánů právnických osob, ale obsahuje např. i tyto změny:


- rozšiřuje okruh nemocensky pojištěných osob např. o jednatele a společníky (u těchto osob se navíc mění podmínky účasti na důchodovém pojištění – účast bude zakládat již dosažení měsíčního rozhodného příjmu 2 500 Kč) či členy představenstev (u těchto osob je účast na nemocenském a důchodovém pojištění absolutní novinkou)


- mění podmínky účasti na nemocenském pojištění u tzv. krátkodobého zaměstnání
přináší některé důležité změny do zákona o pojistném na sociální zabezpečení pro OSVČ


- mění se vazba vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění a úhrnu vyměřovacích základů u OSVČ účastných dobrovolného nemocenského pojištění, pokud nebyla hlavní výdělečná činnost vykonávána po celý rok


- možnost placení záloh na pojistné na DP a pojistného na NP v období od 1. do 20. dne měsíce více platbami

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS