Tip dne:

Urbáře byly soupisy povinností poddaných vůči jejich vrchnosti. Majitelé panství či statků v nich evidovali platy, naturální dávky a robotní povinnosti.

 

Kurz ČNB (22.04.2021)
 
USD         21,469        
EUR         25,860        
GBP         29,777        
 

Některé ze změn v novele zákoníku práce od 1.1.2012

19.12.2011 13:00:36

Dohody o provedení práce
Rozsah práce, na který bude možno od 1.1.2012 uzavřít dohodu o provedení práce se zvyšuje z dosavadních 150 hodin na 300 hodin v kalendářním roce s tím, že doprovodná změna zákona o nemocenském pojištění zakládá účast na nemocenském pojištění (spojenou s odvody pojistného na sociální a zdravotní pojištění), pokud odměna z dohody o provedení práce zúčtovaná do kalendářního měsíce přesáhne částku  10 tis. Kč.

Pracovní poměr na dobu určitou
Od 1.1.2012 bude možno sjednat pracovní poměr na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami až na dobu 3 roky (dosud až 2roky) a tato doba může být ode dne vzniku prvého pracovního poměru opakována nejvýše dvakrát, tzn. že maximální doba opakovaného trvání pracovního poměru na dobu určitou může dosáhnout až 9let.


Odstupné
Minimální výše odstupného se nově upravuje podle délky doby trvání pracovního poměru zaměstnance u zaměstnavatele s tím, že :
trval-li pracovní poměr měně než 1 rok, přísluší zaměstnanci odstupné ve výši jednonásobku jeho průměrného měsíčního výdělku
trval-li více než 1 rok a méně než 2 roky příšluší dvojnásobek průměrného měsíčního výdělku
trvali-li více než 2 roky, přísluší trojnásobek průměrného měsíčního výdělku
 

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS