Tip dne:

Daň je platbou neekvivalentní – neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň

 

Kurz ČNB (22.04.2021)
 
USD         21,469        
EUR         25,860        
GBP         29,777        
 

Nová úprava souběhu funkcí před schválením Senátu

10.11.2011 10:14:48

Schválení novely beze změn jednomyslně podpořil senátní ústavně-právní výbor. Předloha je reakcí na rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS), podle něhož souběh funkcí ve firmách není možný. Ministerstvo spravedlnosti následně přišlo s návrhem legalizace souběhu funkcí, aby se odstranil rozpor mezi judikaturou nejvyšších soudů a podnikatelskou praxí. Finanční nebo obchodní ředitelé totiž bývají často zároveň jednateli společnosti s ručením omezeným či členy představenstva akciové společnosti.

Nejvyšší soud ale dlouhodobě považuje pracovní smlouvy vedoucích zaměstnanců, kteří jsou zároveň statutárním orgánem, za neplatné, pokud se činnost vykonávaná na základě pracovního poměru překrývá s výkonem funkce člena statutárního orgánu.
 

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS