Tip dne:

Od daně jsou osvobozeny odměny vyplacené dárcům biologických materiálů z lidského organismu

 

Kurz ČNB (22.04.2021)
 
USD         21,469        
EUR         25,860        
GBP         29,777        
 

Daňové doklady ve formátu PDF

12.09.2011 09:33:14

Jsou-li daňové doklady zasílány mailem např. v pdf formátu, nepohlíží se na tyto daňové doklady jako na elektronicky zaslané a nemusí být tedy opatřeny elektronickým podpisem či elektronickou značkou ani doručeny elektronickou výměnou informací EDI. Vyplývá to ze stanoviska Generálního finančního ředitelství. Předpokládá se, že dodavatel i odběratel si tento daňový doklad vytisknou, proto GFŘ považuje tento doklad za doklad v listinné podobě a jeho doručení mailem považuje pouze za způsob doručení listinného daňového dokladu.

Pokud se jedná o daňový doklad doručovaný v elektronické podobě, musí být opatřen tzv. elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou osoby, která doklad vystavila.

Náležitosti daňového dokladu jsou stanoveny v ustanoveních § 28 - § 35 zákona o DPH.
 

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS