Tip dne:

Daňová kontrola je dílčím procesním postupem správce daně, kterým zjišťuje nebo prověřuje vyměření a vybrání daně

 

Kurz ČNB (11.12.2018)
 
USD         22,711        
EUR         25,845        
GBP         28,646        
 

Nová sankce za nepodání daňového přiznání

14.06.2011 12:49:06

Do 31. 12. 2010 dle úpravy provedené zákonem o správě daní bylo na uvážení správce daně zvýšení daně za pozdě podané daňové přiznání maximálně 10 % z částky uvedené v daňovém přiznání, samozřejmě počítáno v případě daně.
Nově od 1. 1. 2011 bude sankce počítána za každý den prodlení. Minimálně však bude vyměřena, v případě prodlení delšího než 5 pracovních dnů, vždy pokuta 500 Kč, maximálně 300 000 Kč. A to i v případě, že daňová povinnost bude nulová.
Týká se to všech daňových přiznání, je tedy nutné sledovat termíny podání všech daňových přiznání. Od daně silniční nebo daně z nemovitosti, třeba až po daň z převodu nebo daň darovací.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS