Tip dne:

Hmotný majetek se odepisuje do výše vstupní ceny nebo do výše zvýšené vstupní ceny

 

Kurz ČNB (18.02.2019)
 
USD         22,703        
EUR         25,715        
GBP         29,348        
 

Nová sankce za nepodání daňového přiznání

14.06.2011 12:49:06

Do 31. 12. 2010 dle úpravy provedené zákonem o správě daní bylo na uvážení správce daně zvýšení daně za pozdě podané daňové přiznání maximálně 10 % z částky uvedené v daňovém přiznání, samozřejmě počítáno v případě daně.
Nově od 1. 1. 2011 bude sankce počítána za každý den prodlení. Minimálně však bude vyměřena, v případě prodlení delšího než 5 pracovních dnů, vždy pokuta 500 Kč, maximálně 300 000 Kč. A to i v případě, že daňová povinnost bude nulová.
Týká se to všech daňových přiznání, je tedy nutné sledovat termíny podání všech daňových přiznání. Od daně silniční nebo daně z nemovitosti, třeba až po daň z převodu nebo daň darovací.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS