Tip dne:

Daňová soustava je soustava daní státu, je jednou ze základních složek ve státním rozpočtu

 

Kurz ČNB (18.01.2019)
 
USD         22,432        
EUR         25,580        
GBP         29,027        
 

Pojistné na sociální zabezpečení od 1.1.2011

24.01.2011 07:35:23

Sazba pojistného na nemocenské pojištění zůstává pro zaměstnavatele s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců vyšším než 25 ve výši 2,3 % s tím, že zaměstnavatelé již nebudou mít možnost odečíst si polovinu částky zúčtované na náhradě mzdy poskytnuté zaměstnancům za dobu dočasné pracovní neschopnosti (DPN) nebo karantény.


Zaměstnavatelé s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců nižším než 25 si mohou dobrovolně zvolit, zda jim možnost odečtu zůstane zachována, pokud zaplatí vyšší nemocenské pojištění – tj. v sazbě 3,3 % (místo 2,3 %).  Tuto volbu však musí zaměstnavatelé předem písemně oznámit nejpozději do 20. ledna příslušné okresní správě sociálního zabezpečení a budou si moci odečíst od pojistného polovinu náhrad mzdy vyplacených zaměstnancům za období prvních 21 dnů DPN v kalendářních měsících běžného  roku.


Pokud zaměstnavatel neoznámí na příslušné okresní správě sociální zabezpečení jakou si zvolil variantu, automaticky zůstává v sazbě 2,3%.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS