Tip dne:

Příjmy z pronájmu plynoucí manželům se zdaňují jen u jednoho z nich

 

Kurz ČNB (22.04.2021)
 
USD         21,469        
EUR         25,860        
GBP         29,777        
 

Pojistné na sociální zabezpečení od 1.1.2011

24.01.2011 07:35:23

Sazba pojistného na nemocenské pojištění zůstává pro zaměstnavatele s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců vyšším než 25 ve výši 2,3 % s tím, že zaměstnavatelé již nebudou mít možnost odečíst si polovinu částky zúčtované na náhradě mzdy poskytnuté zaměstnancům za dobu dočasné pracovní neschopnosti (DPN) nebo karantény.


Zaměstnavatelé s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců nižším než 25 si mohou dobrovolně zvolit, zda jim možnost odečtu zůstane zachována, pokud zaplatí vyšší nemocenské pojištění – tj. v sazbě 3,3 % (místo 2,3 %).  Tuto volbu však musí zaměstnavatelé předem písemně oznámit nejpozději do 20. ledna příslušné okresní správě sociálního zabezpečení a budou si moci odečíst od pojistného polovinu náhrad mzdy vyplacených zaměstnancům za období prvních 21 dnů DPN v kalendářních měsících běžného  roku.


Pokud zaměstnavatel neoznámí na příslušné okresní správě sociální zabezpečení jakou si zvolil variantu, automaticky zůstává v sazbě 2,3%.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS