Tip dne:

Třetí století př.n.l. – kvestoři skládali účty před shromážděním – odtud pochází slovo audit (audite = poslouchat)

 

Kurz ČNB (17.04.2019)
 
USD         22,702        
EUR         25,655        
GBP         29,630        
 

Novela zákona o DPH

24.01.2011 07:32:44

Účinnost novely zákona byla změněna z 1. ledna 2011 na 1. dubna 2011.
Jednou z navrhovaných změn je společné a nerozdílné ručení za odvod daně odběratelem a dodavatelem. Jedná se o ručení mezi dvěma plátci za zdanitelné plnění v tuzemsku, kdy nebyla záměrně odvedena DPH. Jedná se o případ kdy plátce, který přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněné jiným plátcem nebo poskytne úplatu na takové plnění, ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku jeho uskutečnění věděl nebo vědět měl a mohl, že: daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena, plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění, nebo obdrží úplatu na takové plnění, se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.

Již pro první zdaňovací období roku 2011 bude k dispozici nový tiskopis daňového přiznání k DPH.
 

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS