Tip dne:

Poplatníky obvykle se zdržujícími v ČR jsou ti, kteří zde pobývají alespoň 183 dnů

 

Kurz ČNB (18.01.2019)
 
USD         22,432        
EUR         25,580        
GBP         29,027        
 

Návrh novelizace zákona o zaměstnanosti

05.11.2010 07:57:42

Vláda České republiky schválila návrh novelizace zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. V případě schválení dojde s účinností od 1. ledna 2011 k těmto změnám:

  • vyloučení možnosti pobírání podpory v nezaměstnanosti v souběhu s výkonem tzv. nekolidujícího zaměstnání
  • poskytnutí podpory v nezaměstnanosti až po uplynutí doby, která odpovídá výši odstupného, odbytného nebo odchodného, které mu přísluší;
  • snížení podpory v nezaměstnanosti uchazeči o zaměstnání, který před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem;
  • rozšíření vážných důvodů pro účely zákona o zaměstnanosti o vážný důvod spočívající v okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce;
  • zavedení překlenovacího příspěvku na podporu zahájení samostatné výdělečné činnosti osobami, které jsou vedeny jako uchazeči o zaměstnání.
     
 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS