Tip dne:

Rolníci museli odvádět během středověku jako daň desátý díl své úrody, řemeslníci desetinu své produkce

 

Kurz ČNB (17.04.2019)
 
USD         22,702        
EUR         25,655        
GBP         29,630        
 

DARY - položky snižující základ daně

05.11.2010 07:56:30

- fyzické osoby
(§15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)
Od základu daně lze odečíst hodnotu darů pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

- právnické osoby
(§20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů)
Od základu daně lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně.

Podrobnější informace naleznete v zákoně č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů nebo u našich poradců.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS