Tip dne:

Daň je platbou neúčelovou – plátce daně nemůže ovlivnit, na co budou daně použity

 

Kurz ČNB ()
 
USD                 
EUR                 
GBP                 
 

Zveřejnění účetní závěrky

06.05.2010 16:02:33

Účetní jednotky, které jsou zapsány v obchodním rejstříku, jsou povinny zveřejnit účetní závěrku, přípdně i výroční zprávu uložením do sbírky listin u příslušného obchodního soudu. Za nezveřejnění účetní závěrky, popř.výroční zprávy, může být uložena pokuta až do výše 3%hodnoty aktiv společnosti.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS