Tip dne:

Daň je platbou nedobrovolnou, povinnou, vynutitelnou – placení daní je nařízeno zákonem

 

Kurz ČNB (18.01.2019)
 
USD         22,432        
EUR         25,580        
GBP         29,027        
 

Změna postupu při výpočtu úroku z prodlení

06.05.2010 15:58:32

Dle právní úpravy účinné od 1. července 2010 bude výše úroku z prodlení odpovídat ročně výši repo sazby stanovené ČNB pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 7 procentních bodů. Jestliže k prodlení dojde před 1.7.2010, použije se stávající právní úprava (nařízení vlády č. 142/1993 Sb, ze dne 8. června 1994).

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS