Tip dne:

Daň je platbou obvykle opakovanou

 

Kurz ČNB (17.04.2019)
 
USD         22,702        
EUR         25,655        
GBP         29,630        
 

Archivace dokladů - pokračování

06.04.2010 10:19:03

- podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení:
- stejnopisy evidenčních listů – 3 roky
- mzdové listy, účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění – 30 let (u starobního důchodu pouze 10 let)
 

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS