Tip dne:

Abakus je výpočetní pomůcka, jeho název je odvozen od sloba abax, které označovalo destičku pokrytou pískem, do níž se čáraly výpočty.. Používal se v 5.století př.n.l.

 

Kurz ČNB (17.04.2019)
 
USD         22,702        
EUR         25,655        
GBP         29,630        
 

Daňový řád

11.02.2010 14:42:59

K datu 1. 1. 2011 nabude účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád. Tento zákon má nahradit zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, který je ještě rovněž významně novelizován. Ještě podstatnější nežli jsou legislativní změny zákona o správě daní a poplatků jsou ovšem změny jeho výkladu, které jsou důsledkem judikatury Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu. Zákon o správě daní a poplatků má totiž řadu obtížně vyložitelných ustanovení a některé jeho instituty se dnes, díky judikatuře Ústavního a Nejvyššího správního soudu, při nezměněné dikci zákona, vykládají úplně jinak, nežli ještě před několika lety. Tyto neustálé změny, které vyvolaly nutnost přijetí Daňového řádu, tedy nové právní úpravy daňového řízení, s sebou přinášejí množství sporů, které nezřídka končí u soudu.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS