Tip dne:

Od daně jsou osvobozeny odměny vyplacené dárcům biologických materiálů z lidského organismu

 

Kurz ČNB (22.04.2021)
 
USD         21,469        
EUR         25,860        
GBP         29,777        
 

Zálohy na daně z příjmů

11.02.2010 14:32:35

Zálohy na daně z příjmů hrazené v roce 2010 jsou splatné v termínech daných zákonem, tedy čtvrtletně nebo pololetně (§ 38a zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmů, ve znění pozdějších předpisů). Rozhodnutí o zrušení povinnosti daň zálohovat vydané Ministerstvem financí se týkalo pouze záloh splatných v kalendářním roce 2009. V letošním roce se s obdobným opatřením zatím nepočítá. Právnické a fyzické osoby však mohou v odůvodněných případech požádat správce daně o stanovení záloh jinak.

 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS