Tip dne:

Daň je platbou neúčelovou – plátce daně nemůže ovlivnit, na co budou daně použity

 

Kurz ČNB (17.04.2019)
 
USD         22,702        
EUR         25,655        
GBP         29,630        
 

Nezapomínejte na školení řídičů !

11.02.2010 13:53:31


Povinnosti zaměstnavatele se řídí zák. č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce a zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Na základě těchto zákonů je zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajistění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.


Zaměstnavatel užívající vozidla k podnikání je povinnen zajistit, aby se osoby, které vykonávají práci řidiče v souvislosti s výkonem zaměstnání, zúčastnili školení řidičů z povolání a úspěšně absolvovali přezkoušení z pravidel silničního provozu.


Školení je jednodenní a je třeba jej absolvovat každý rok. Školení provádí akreditovaná autoškola a sestává se:

  • vstupní a výstupní test
  • pravidla silničního provozu se zaměřením na změny a úpravy za poslední rok
  • teorie řízení vozidla a zásad bezpečné jízdy
  • právní předpisy vztahující se k silniční dopravě
  • základy první pomoci
 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS