Tip dne:

Základem pro výpočet zálohy na daň ze závislé činnosti je úhrn příjmů zvýšený o pojistné, které je z těchto příjmů povinen platit zaměstnavatel

 

Kurz ČNB (16.11.2018)
 
USD         22,903        
EUR         25,985        
GBP         29,414        
 

Nezapomínejte na školení řídičů !

11.02.2010 13:53:31


Povinnosti zaměstnavatele se řídí zák. č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce a zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Na základě těchto zákonů je zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajistění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.


Zaměstnavatel užívající vozidla k podnikání je povinnen zajistit, aby se osoby, které vykonávají práci řidiče v souvislosti s výkonem zaměstnání, zúčastnili školení řidičů z povolání a úspěšně absolvovali přezkoušení z pravidel silničního provozu.


Školení je jednodenní a je třeba jej absolvovat každý rok. Školení provádí akreditovaná autoškola a sestává se:

  • vstupní a výstupní test
  • pravidla silničního provozu se zaměřením na změny a úpravy za poslední rok
  • teorie řízení vozidla a zásad bezpečné jízdy
  • právní předpisy vztahující se k silniční dopravě
  • základy první pomoci
 
 


                         design mocicka.net | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS